เนิรืส


1

คนอับปรียื นิสัยจังไน หน้าอุบาทว์

ทำไมนิสัยเหมือนเนิร์สแบบนี้ว่ะ


เสนอนิยามใหม่

เนิรืส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง