นิยามที่ดีที่สุด
เนิรืส

คนอับปรียื นิสัยจังไน หน้าอุบาทว์


ทำไมนิสัยเหมือนเนิร์สแบบนี้ว่ะ