นรอเฟอร์


1

น่ารักเวอร์นะล่ะมันภาษาดัดจริต

ตัวเทอนรอเฟอรไปป่ะ


เสนอนิยามใหม่

นรอเฟอร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง