นิยามที่ดีที่สุด
นรอเฟอร์

น่ารักเวอร์นะล่ะมันภาษาดัดจริต


ตัวเทอนรอเฟอรไปป่ะ