นิยามที่ดีที่สุด
น่าร็อคอ่ะ

เพี้ยมาจาก คำว่าน่ารักอ่ะ


เช่น เธอน่าร็อคอ่ะ (เธอน่ารักอ่ะ)