น่าร็อคอ่ะ


1

เพี้ยมาจาก คำว่าน่ารักอ่ะ

เช่น เธอน่าร็อคอ่ะ (เธอน่ารักอ่ะ)


เสนอนิยามใหม่

น่าร็อคอ่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง