น่าร๊อค


12

น่ารัก ออกเสียงให้กระแดะๆ นิสนุง

น่าร๊อคอะ


เสนอนิยามใหม่

น่าร๊อค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง