นิยามที่ดีที่สุด
น่าร๊อค

น่ารัก ออกเสียงให้กระแดะๆ นิสนุง


น่าร๊อคอะ