เนล


4

สาวดุ้น

เนลเป็นสาวดุ้น


เสนอนิยามใหม่

เนล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง