นิยามที่ดีที่สุด
น่าระอ่ะ

ก็น่ารักนั้นเเหละ


เทอว์ๆน่าระอ่ะ