น่าระอ่ะ


1

ก็น่ารักนั้นเเหละ

เทอว์ๆน่าระอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

น่าระอ่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง