นิยามที่ดีที่สุด
นุ้งกาน

นุ้งกานเป็นที่หนึ่งในทุกสถานะการ นะจ๊ะ


มาเลยซีตรอง

นุ้งกาน

จตุรเทพแห่งฮอน ผู้เป็นอมตะ ใครที่เคยปะมือด้วยล้วนพินาศสิ้น ไม่มีผู้ใดในโลกฝีมือทัดเทียมนุ้งกาน


ใครก็อยากเล่นฮอนเก่งแบบท่านนุ้งกาน

นุ้งกาน

จตุรเทพแห่งฮอน ผู้เป็นอมตะ ใครที่เคยปะมือด้วยล้วนพินาศสิ้น ไม่มีผู้ใดในโลกฝีมือทัดเทียมนุ้งกาน


ซีตรองเล่นฮอนเก่งนะแต่สู้นุ้งกานไม่ได้เลยจริงๆ

นุ้งกาน

ไม่เคยนอกลู่นอกทาง


อย่ามาเดินตามกูดิ

นุ้งกาน

เจอได้


นุ้งกานเจอซีตรองได้ทุกเมื่อ