นิยามที่ดีที่สุด
นุง

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า นึง เมื่อพิมพ์ผิด เพราะสระอุอยู่ใกล้ สระอึ เหมือนกับคำว่า จุงเบย และ
เมพขิงๆ


สต๊อป : สมาย น้องที่น่ารักของพี่ พี่สต๊อปขอถามนิสนุง สมายมีแฟนรึยัง
สมาย : หนูไม่รู้ค่ะ

นุง

เสียงเพี้ยงมาจากคำว่า นึง แบบกระแดะๆ


หนูนา : โม
โม : ว่างัย
หนูนา : ขอถามเตงนิสนุง คัยเป็นเตงหรอ