นิยามที่ดีที่สุด
นุ้งต้น

No. 27 ของต่งต๊ง


นุ้งต้น: เขาว่ากันว่าผมคนที่ 27 น่ะ