นุ้งต้น


20

No. 27 ของต่งต๊ง

นุ้งต้น: เขาว่ากันว่าผมคนที่ 27 น่ะ


เสนอนิยามใหม่

นุ้งต้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง