นุ้งดอก


1

นุ้งดอกน่ารักฟรุ้งฟริ้งๆ

นุ้งดอกน่ารักฟรุ้งฟริ้งๆกรุ๊งกริ๊งๆ เอาะแอะๆ


เสนอนิยามใหม่

นุ้งดอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง