นุ้ง


1

น้อง

นุ้งกิ๊ฟ นุ้งเชอรี่ นุ้งวาย น่ารักจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

นุ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง