นิยามที่ดีที่สุด
นังเกย

นังเกย แปลว่ากระเทย


นี่แกเป็นนังเกย ป่ะเนี่ย