นิยามที่ดีที่สุด
นั้ง

มาจากคำว่า น้องนั่ง


เวลานั้งบนเก้าอี้นานๆ ตูดน้องๆจะเมื่อย