นิยามที่ดีที่สุด
นครินทร์ สีหานามม

...


บ่องตงน่ะบุคคลที่มีชือหรือนามนี้มีอุปนิสัย น่ารัก รักเดียวใจเดียว กล้าหาญ ไม่ม่อผุ้หญิง ไม่ชอบทำให้ผุ้หญิงเสียใจ และที่สำคัญที่สุดคือชอบช่วยเหลือ เช่น แบ่งเบาภาระคุณครูคือไม่ส่งการบ้าน ฯลฯ อีกมากมายคนๆนี้เขาดีจิงๆตอนนี้น่าจะโสดอยู่ด้วย