นิยามที่ดีที่สุด
นะค่ะ

คำต่อท้ายประโยคในกรณีที่ผู้ใช้เป็นหญิง ทำหน้าที่บอกความเบาปัญญาของผู้ใช้ นิยมใช้แพร่หลายกันในหมู่หญิงสาวผู้มี IQ ไม่เกิน 80


อยากเป็นหมอ มาดื่มเปxตีนกันนะค่ะ
ใช้ นะค่ะ ถูกแล้ว ไม่ใช่ นะคะ อันหลังนี่ผิดนะค่ะ

นะค่ะ

คะ
ค่ะ
นะคะ

ไม่มี นะค่ะ เคนะ


คะ - ไปไหนกันคะ ทางนี้ใช่ไหมคะ เข้าใจไหมคะ
ค่ะ - สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ เห็นด้วยค่ะ
นะคะ - คิดถึงนะคะ แบบนี้หรอคะ กลับก่อนนะคะ