น๊ค๊


3

นะคะ(ภาษาสก๊อย)

ม่ช่น๊ึค๊, ขอบคุนน๊ค๊


เสนอนิยามใหม่

น๊ค๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง