นิยามที่ดีที่สุด
น๊ค๊

นะคะ(ภาษาสก๊อย)


ม่ช่น๊ึค๊, ขอบคุนน๊ค๊