น่ะค่ะ


1

จิงๆต้องเป็นะคะ เครป้ะ เอดอกกกกกกกกกก

ภาษาหัวควย


เสนอนิยามใหม่

น่ะค่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง