นิยามที่ดีที่สุด
น่ะค่ะ

จิงๆต้องเป็นะคะ เครป้ะ เอดอกกกกกกกกกก


ภาษาหัวควย