นิยามที่ดีที่สุด
นาง

คนนั้นแหล่ะ บุรุษที่สาม


นางเป็นกะหรี่ขายตัวอยู่แถวสีลม