นิยามที่ดีที่สุด
นางเกิดบนดวงจันทร์

คยูฮยอนมักจะมีหลุมเต็มหน้าจนเราล้อคยูว่า เขาเกิดบนดวงจันทร์


สรุป คยูหน้าหลุมฮ่ะ