นางเกิดบนดวงจันทร์


0

คยูฮยอนมักจะมีหลุมเต็มหน้าจนเราล้อคยูว่า เขาเกิดบนดวงจันทร์

สรุป คยูหน้าหลุมฮ่ะ


เสนอนิยามใหม่

นางเกิดบนดวงจันทร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง