นิยามที่ดีที่สุด
นางฟ้าหน้าเฟส

ตัวจิงเหมือนเปรต


เทอนี่เหมือนนางฟ้าหน้าเฟสเลยนะ
มันด่าแล้วนะ