นางฟ้าหน้าเฟส


1

ตัวจิงเหมือนเปรต

เทอนี่เหมือนนางฟ้าหน้าเฟสเลยนะ
มันด่าแล้วนะ


เสนอนิยามใหม่

นางฟ้าหน้าเฟส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง