นิยามที่ดีที่สุด
น่างสาร

มาจากคำว่า น่าสงสาร พูดแบบเร็วๆ


น่างสาร ขุ่นแม่ของหนู