น่างสาร


1

มาจากคำว่า น่าสงสาร พูดแบบเร็วๆ

น่างสาร ขุ่นแม่ของหนู


เสนอนิยามใหม่

น่างสาร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง