นิยามที่ดีที่สุด
น้ำจั๊ก

น้ำจั๊กแร้


แมร่งช่วงนี้ "น้ำจั๊ก" ไม่ไหล