น้ำจั๊ก


1

น้ำจั๊กแร้

แมร่งช่วงนี้ "น้ำจั๊ก" ไม่ไหล


เสนอนิยามใหม่

น้ำจั๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง