นิยามที่ดีที่สุด
แนช

ผัวปริม


แนชเป็นผัวที่ดีของน้องปริม