แนช


1

ผัวปริม

แนชเป็นผัวที่ดีของน้องปริม


เสนอนิยามใหม่

แนช
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง