นิยามที่ดีที่สุด
นาจา

น้ะจ้ะ


รักนาจา = รักน้ะจ้ะ