นิยามที่ดีที่สุด
นุชธาดา

ชอบทำหน้านิ่ง เหมือนปวดขี้ตลอดเวลา ? นางชอบเอ็กโซมากถึงขั้นไปคอนเสิร์ตเพื่อไปกรีดร้องอังกอร์ นางติ่งยองแจมากถึงขั้นอยากเป็น มายองเจีย งงก็เรื่องของคุณครับ. ยิ้มหล่อ


นางนุชธาดาเดินมาแล้วทำหน้านิ่ง