นิยามที่ดีที่สุด
นาซี

เป็นพรรคการเมืองของเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผู้นำพรรคคือ. อดอฟ ฮิตเลอร์


นาซีจงเจริญ

นาซี

เป็นพรรคที่ดีที่สุดในโลก


ไฮล์ ฮิตเลอร์
นาซีจงเจริญ