นาซี


3

เป็นพรรคการเมืองของเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผู้นำพรรคคือ. อดอฟ ฮิตเลอร์

นาซีจงเจริญ


1

เป็นพรรคที่ดีที่สุดในโลก

ไฮล์ ฮิตเลอร์
นาซีจงเจริญ


เสนอนิยามใหม่

นาซี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง