นัด


1

ไอเจ้าชู้ แฟนหมา

ไอหมาเกียร


เสนอนิยามใหม่

นัด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง