นิยามที่ดีที่สุด
นิด

ปากเหม็นยังกะส้วม


โห ปากเธอนิดมาก

นิด

แปลว่า เล็ก


ทำไมของเธอนิดจัง