นิด


1

แปลว่า เล็ก

ทำไมของเธอนิดจัง


1

ปากเหม็นยังกะส้วม

โห ปากเธอนิดมาก


เสนอนิยามใหม่

นิด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง