ท่ดๆ


-2

มาจากคำแว่ โทษๆ แต่กระแดะย่อ

ท่ดๆ พอดีเราจบไม่ลงอ่ะแกรรรร


เสนอนิยามใหม่

ท่ดๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง