นิยามที่ดีที่สุด
ท่ดๆ

มาจากคำแว่ โทษๆ แต่กระแดะย่อ


ท่ดๆ พอดีเราจบไม่ลงอ่ะแกรรรร