ทงเเฮ


2

ปลาน้อย สูงที่สุดในวง #หรอ
เอกลักษณ์ น่ารัก สดใส เตี้ย ล่ำ ♥
น้องหมวยทงเฮ

ปลาน้อย สูงที่สุดในวง #หรอ
เอกลักษณ์ น่ารัก สดใส เตี้ย ล่ำ ♥
น้องหมวยเมียพี่คิบอม


เสนอนิยามใหม่

ทงเเฮ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง