นิยามที่ดีที่สุด
ทงเเฮ

ปลาน้อย สูงที่สุดในวง #หรอ
เอกลักษณ์ น่ารัก สดใส เตี้ย ล่ำ ♥
น้องหมวยทงเฮ


ปลาน้อย สูงที่สุดในวง #หรอ
เอกลักษณ์ น่ารัก สดใส เตี้ย ล่ำ ♥
น้องหมวยเมียพี่คิบอม