นิยามที่ดีที่สุด
ทางสว่าง

คือทางที่ใช่ หรือทางปกติของคนทั่วไปเช่น ชายคู่กับหญิง


เฮ้ยนี่แกร พบทางสว่างแล้วใช่ปะ