ทางสว่าง


1

คือทางที่ใช่ หรือทางปกติของคนทั่วไปเช่น ชายคู่กับหญิง

เฮ้ยนี่แกร พบทางสว่างแล้วใช่ปะ


เสนอนิยามใหม่

ทางสว่าง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง