นิยามที่ดีที่สุด
ทิงเกอร์เบล

คนที่แอบรักปีเตอร์แพน คอยดูแลอยู่ใกล้ๆ


ทิงเกอร์เบลมีหน้าที่เพียงดูแลปีเตอร์แพน ไม่ใช่ครอบครอง