แทงกู


-1

ชื่อเล่นของ คิมแทยอน

ดูทีี คิมแทยอน


เสนอนิยามใหม่

แทงกู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง