นิยามที่ดีที่สุด
แทงกู

ชื่อเล่นของ คิมแทยอน


ดูทีี คิมแทยอน