นิยามที่ดีที่สุด
ทุงเบย

เลียนมาจาคำว่า "จุงเบย" ที่หมายถึง จังเลย
แต่ "ทุงเบย" ที่หมายถึง ทังเลย (เดี๋ยวถูกตีนเลย)


เดี๋ยวมึงถูกทุงเบย.