ทุงเบย


3

เลียนมาจาคำว่า "จุงเบย" ที่หมายถึง จังเลย
แต่ "ทุงเบย" ที่หมายถึง ทังเลย (เดี๋ยวถูกตีนเลย)

เดี๋ยวมึงถูกทุงเบย.


เสนอนิยามใหม่

ทุงเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง