นิยามที่ดีที่สุด
ทชลปาบม

ไม่รู้เหมือนกัน


ฉันไม่รู้จักคำว่า "ทชลปาบม"