ทชลปาบม


1

ไม่รู้เหมือนกัน

ฉันไม่รู้จักคำว่า "ทชลปาบม"


เสนอนิยามใหม่

ทชลปาบม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง