นิยามที่ดีที่สุด
โทดๆ

pda. ก็ขอโทษนั่นแหละ


กำ โทดๆ

โทดๆ

มุขของชาว pda


พ่องตาย กำ โทดๆ น้องกูพิมพ์