โทดๆ


17

pda. ก็ขอโทษนั่นแหละ

กำ โทดๆ


2

มุขของชาว pda

พ่องตาย กำ โทดๆ น้องกูพิมพ์


เสนอนิยามใหม่

โทดๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง