นิยามที่ดีที่สุด
แทซัน

คู่ตัวเตี้ย แห่งโซนยอซิแด


ดันดยูนี่เองแหละ >