แทซัน


3

คู่ตัวเตี้ย แห่งโซนยอซิแด

ดันดยูนี่เองแหละ ><


เสนอนิยามใหม่

แทซัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง