แท้ได๋


1

จริงมากกกกกกกกกก ^_____^

ไม่มี ประมาณว่าอยู่ดีๆ ก้พูดขึ้นมา (เวลาที่พอใจอะไรมากๆ)


เสนอนิยามใหม่

แท้ได๋
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง