ทำตัวเป็นเต๋าสมชาย


0

แอดมินกวนตีน เพจเล็ก เเต่อบอุ่น นะ

อาราย


เสนอนิยามใหม่

ทำตัวเป็นเต๋าสมชาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง