นิยามที่ดีที่สุด
ทำตัวเป็นเต๋าสมชาย

แอดมินกวนตีน เพจเล็ก เเต่อบอุ่น นะ


อาราย