นิยามที่ดีที่สุด
ท่ดๆ หลำ

หลำในที่นี้ ไม่ได้ย่อมาจาก "ขลำ" แต่อย่างใด แต่มาจากภาษาถิ่นเหนือ แปลว่า เผลอ
ใช้ไว้หลอกด่าคนอื่น


ทำไมมึงน่าเหี้ยจัง ท่ดๆหลำ