ท่ดๆ หลำ


1

หลำในที่นี้ ไม่ได้ย่อมาจาก "ขลำ" แต่อย่างใด แต่มาจากภาษาถิ่นเหนือ แปลว่า เผลอ
ใช้ไว้หลอกด่าคนอื่น

ทำไมมึงน่าเหี้ยจัง ท่ดๆหลำ


เสนอนิยามใหม่

ท่ดๆ หลำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง