นิยามที่ดีที่สุด
แท้แด่ด

ใช้ลงท้ายสเตตัสที่เป็นเนื้อเพลง ให้รู้ว่ากำลังร้องเพลงอยู่


พร...จ๋าพร คืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้มั้ย แท้แด่ดๆ