ทำทรง


1

ทรงๆ

ทำทรงอะ


เสนอนิยามใหม่

ทำทรง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง