นิยามที่ดีที่สุด
เเทนี่

เเทยอน กับ ทิฟฟานี่


ก็เหมือนข้างนั้นเเหละ ^^