เเทนี่


5

เเทยอน กับ ทิฟฟานี่

ก็เหมือนข้างนั้นเเหละ ^^


เสนอนิยามใหม่

เเทนี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง