แท้ทรู


1

แท้จริง

นี้คือหน้าสดที่"แท้ทรู"


เสนอนิยามใหม่

แท้ทรู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง