ด่อง


1

เป็นคำกิริยา หมายถึง การที่ผู้พูดอยากจะตบหัวผู้ฟัง (ภาษาใต้)

มึ้งอย่าทำหรอย กุด่อง เอาต่อเดียว


เสนอนิยามใหม่

ด่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง