นิยามที่ดีที่สุด
ด่อง

เป็นคำกิริยา หมายถึง การที่ผู้พูดอยากจะตบหัวผู้ฟัง (ภาษาใต้)


มึ้งอย่าทำหรอย กุด่อง เอาต่อเดียว