นิยามที่ดีที่สุด
ดอกส้มดอกกระทือ

ดอกกระทือ หมายถึงคนหน้าไม่สวย คล้ายๆว่าหน้าปลวกแต่แรงกว่า (ใช้ด่าคน)
ดอกส้ม หมายถึง อีร่าน เมียน้อย ดอกส้มดอกชมพู (ใช้ด่าคน)
จาก. GarlongKate' Gulupular


นี่จะไปไหนอีดอกส้มดอกกระทืออย่ามาแรดแถวนี้นะ