นิยามที่ดีที่สุด
ดอง

การเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้นานมากๆ ชนิดขึ้นคานได้


ป๋าหยางดองอัลบั้มเต็มไว้นานแล้วนะ