ดอง


1

การเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้นานมากๆ ชนิดขึ้นคานได้

ป๋าหยางดองอัลบั้มเต็มไว้นานแล้วนะ


เสนอนิยามใหม่

ดอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง