เดือด


1

การกระทำอะไรที่สุดโต่ง เกินความสามารถของมนุษย์ทั่วไป

เมื่อวานพวกเราเดือดเหี้ยๆ 2 คน 4 ลัง


เสนอนิยามใหม่

เดือด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง