นิยามที่ดีที่สุด
เดือด

การกระทำอะไรที่สุดโต่ง เกินความสามารถของมนุษย์ทั่วไป


เมื่อวานพวกเราเดือดเหี้ยๆ 2 คน 4 ลัง