นิยามที่ดีที่สุด
เดือน

ผู้หญิงที่สวย งดงาม และมีสเน่ห์


อั้ม พัชราภาเดือนมาก