เดือน


2

ผู้หญิงที่สวย งดงาม และมีสเน่ห์

อั้ม พัชราภาเดือนมาก


เสนอนิยามใหม่

เดือน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง