ดอทเปล่าสาด


4

การชวนเพื่อนไปเล่นDOTAแบบสนิทๆ

เย็นนี้ดอทเปล่าสาด


เสนอนิยามใหม่

ดอทเปล่าสาด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง